Ο IAPNLP (Διεθνής Σύλλογος Επαγγελματιών Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού) ως ιδέα εμφανίστηκε το 2011 μέσα από τους προβληματισμούς διαφορετικών επαγγελματιών, που τους ένωνε το ενδιαφέρον τους για την επαγγελματοποίηση του Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού.

Οι συνεχείς αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον γύρω μας αλλάζουν το πεδίο δράσης και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός. Έτσι, επαγγελματίες που έρχονται κοντά στο ΝΓΠ απαιτούν όλο και περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, τις οποίες θα προσφέρουν στη συνέχεια στους πελάτες τους.

Αυτή η εξέλιξη επίσης αντικατοπτρίζεται και στον Νευρο-Γλωσσικό Προγραμματισμό, και επιφέρει την σταδιακή προσαρμογή της εκπαίδευσης από αυτούς που το ξεκίνησαν σε αυτούς που συνεχίζουν στο δρόμο αυτό και σε αυτούς που φτάνουν κάθε φορά με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα και ορμή.

Ο Διεθνής Σύλλογος Επαγγελματιών Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού γεννιέται με σκοπό να προσφέρει αυτήν την αναγνώριση σε όλους τους επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί στο Νευρο-Γλωσσικό Προγραμματισμό και παρέχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Αυτό γίνεται τόσο στην κατάρτιση ΝΓΠ όσο και μέσω των ίδιων τους των επαγγελμάτων, προσφέροντας εγγύηση ποιότητας σύμφωνη με τα υψηλά πρότυπα του ίδιου του Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού.

Μερικοί από τους καλύτερους επαγγελματίες του ΝΓΠ έχουν συνδυάσει τις ικανότητές τους στον Νευρο-Γλωσσικό Προγραμματισμό με τις επαγγελματικές τους εμπειρίες, με σκοπό να προσφέρουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Ο IAPNLP συνεισφέρει σε κάθε επαγγελματία παρέχοντάς του διαφοροποίηση σχετικά με την αναγνώριση της εφαρμογής σχετικών δεξιοτήτων στο επάγγελμά του, παρέχοντάς του την πιστοποίηση που τον αναγνωρίζει ως διαπιστευμένο επαγγελματία.

Ο IAPNLP γεννιέται επίσης με την προοπτική να μεγαλώσει, εξαπλώνοντας τον ΝΓΠ σε όλον τον κόσμο και με την αποφασιστικότητα να περάσει τα γλωσσικά ή τα εθνικά σύνορα που τυχόν θα υπάρξουν στην πορεία. Αν θέλεις να ενωθείς μαζί μας βασιζόμαστε σε εσένα γιατί ξέρουμε ότι μαζί σου θα φτάσουμε πιο μακριά.