Ο ΝΓΠ είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων και μοντέλων συμπεριφοράς τα οποία μας επιτρέπουν να αναπαραγάγουμε την ανθρώπινη τελειότητα, και γι αυτό είναι γνωστός ως η επιστήμη της αριστείας. Αυτή η αντιγραφή, την οποία ονομάζουμε “αναπαράσταση του μοντέλου” -επειδή χρειάζεται να έχουμε κάποια μοντέλα συμπεριφοράς ως πρότυπα- επιταχύνει σημαντικά την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε τομείς πολύ διαφορετικούς, όπως είναι ο αθλητισμός, η υγεία, η ψυχοθεραπεία, οι επιχειρήσεις και η εκπαίδευση.

Ο ΝΓΠ είναι επίσης γνωστός στο ευρύ κοινό ως “εγχειρίδιο οδηγιών για το ανθρώπινο ον” λόγω της αφθονίας των εργαλείων και των τεχνικών που μας προσφέρει.

Μελετάει τα πρότυπα και τις διεργασίες (προγραμματισμός) που δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του εγκεφάλου (νευρο-), γλώσσας (-γλωσσικός), σώματος και αισθήσεων: